Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on vahvasti mukana Kansallisarkiston strategiassa. Kertomusvuonna valmistui Kansallisarkiston ensimmäinen kestävän kehityksen suunnitelma, joka viitoittaa tien eteenpäin.

Kestävän kehityksen tavoitteet otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Kehitystä toteutetaan osana Kansallisarkiston ohjauksen normaaleja prosesseja. Henkilöstön osallistaminen on tässäkin keskeisin tehtävä.

Agenda 2030 sisältää yhteensä 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka liittyvät taloudelliseen, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon.