Tärkeimpiä tunnuslukuja

Toiminnan kulut

Toiminnan kulut olivat kertomusvuonna yhteensä 21,6 milj. euroa. Toiminnan kuluista 48,9 % muodostuu henkilöstökuluista (10,5 milj. euroa). Vuokrat (6,9 milj. euroa) olivat toiseksi suurin kuluerä. 

Edelliseen vuoteen verrattuna kulut laskivat kokonaisuudessaan 2,7 %. Eniten vähennystä oli vuokrissa (0,5 milj. euroa) sekä muissa kuluissa (0,1 milj. euroa).

Suurimmat kuluryhmät olivat henkilöstökulut, 48,9 %, vuokrakulut, 31,9 %, ja palvelujen ostot, 14,2 %.

Maksullisen toiminnan tuotot

Toiminnan kokonaistuotot olivat kertomusvuonna 1,8 (1,6) milj. euroa ja ne nousivat edellisestä vuodesta noin 0,2 milj. euroa eli n. 13,6 %. Toiminnan tuotoista maksullisen toiminnan tuottoja oli 0,8 milj. euroa, vuokra ja käyttökorvauksia 0,5 milj. euroa ja muita toiminnan tuottoja noin 0,5 milj. euroa. Suurin muutos oli maksullisen toiminnan tuotoissa, jotka nousivat edellisestä vuodesta lähes 0,2 milj. euroa.

Suurin osa tuotoista tulee liiketaloudellisista suoritteista ja niiden osuus on myös kasvanut vuoteen 2019 verrattuna.

Talousarvion tulostavoitteet ja niiden toteutuminen

  Toteuma
2020
Muutos
2019-2020
Onnistuminen
2020
Digitoidun aineiston kokonaismäärä,
milj. tiedostoa/v
94 117 % Tavoite toteutui 75-98-prosenttisesti.
Arkistoaineiston kokonaismäärä,
hyllykm
222 101 % Tavoite saavutettiin yli 98-prosenttisesti.
Sähköisen aineiston osuus tietopyynnöistä, % 71,9 103 % Tavoite saavutettiin yli 98-prosenttisesti.
Käsitellyt tietopyyntötilaukset, kpl 27 599 106 % Tavoite saavutettiin yli 98-prosenttisesti.
Digitaalisen aineiston verkkokäyttö,
milj. käyntiä/v
1,87 98 % Tavoite saavutettiin yli 98-prosenttisesti.
Toimitetut arkistoyksiköt ja tietopyynnöt,
kpl/tietopalvelun htv
2 490 87 % Tavoite toteutui 75-98-prosenttisesti.

Merkkien selitykset

Vihreä kuvake, joka symboloi tavoitteen hyvää saavuttamista. Tavoite on saavutettu vuonna 2020 yli 98-prosenttisesti.
Keltainen kuvake, joka symboloi tavoitteen kohtalaista saavuttamista. Tavoite on saavutettu vuonna 2020 75-98-prosenttisesti.