Yksityisarkistojen neuvottelukunta

Kansallisarkiston yhteydessä toimii yksityisarkistojen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää yksityisiin asiakirjoihin ja niihin sisältyviin tietoihin kohdistuvan arkistotoiminnan koordinointia ja yhteistyötä. Neuvottelukunnan jäsenet nimittää ja toimikaudesta päättää opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yksityisarkistojen neuvottelukunta 2023-2026 

 • Kokoelmapäällikkö Jouni Ahmajärvi, Kansalliskirjasto
 • Arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto
 • Arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry
 • Yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Hyvärinen, Liikearkistoyhdistys
 • Arkistonjohtaja Marita Jalkanen, Kansan Arkisto (Yksityiset keskusarkistot ry)
 • Arkistonjohtaja Riku Keski-Rauska, Porvarillisen Työn Arkisto (Yksityiset Keskusarkistot ry)
 • Arkistonjohtaja Kristina Linnovaara, Svenska litteratursällskapet i Finland rf 
 • Puheenjohtaja Johanna Mieto, Arkistoyhdistys ry
 • Assistant Professor (1.8.2023) Pasi Nevalainen, Jyväskylän yliopisto
 • Opetusneuvos Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Tietopalvelupäällikkö Mikko Nykänen, Suomen Museoliitto
 • Tiedonhallintapäällikkö Mari Pehkonen, Itä-Suomen yliopisto
 • Vastaava tutkija Samira Saramo, Siirtolaisuusinstituutti
 • Ylitarkastaja Tytti Voutilainen, Kansallisarkisto
 • Toiminnanjohtaja Teppo Ylitalo, Suomen Kotiseutuliitto