Alan koulutusta muualla

Kansallisarkiston ulkopuolella järjestetään asiakirjahallinnon ja arkistotoimen opetusta yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Yliopistot

  • Itä-Suomen yliopisto: Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma (120 op)
  • Jyväskylän yliopisto: Arkistonhallinnan maisteriohjelma (FM) (120 op)
  • Tampereen yliopisto: Informaatiotutkimuksen maisteriohjelma (FM) (120 op)
  • Turun yliopiston ja Åbo Akademin arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot (FM) (120 op)
  • Oulun yliopiston arkistoalan suuntautumisvaihtoehto (syventävät opinnot, FM) (80 op)

Ammattikorkeakoulut

  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK): Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi (tradenomin ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus) (90 op)