Alan koulutusta muualla

Kansallisarkiston ulkopuolella järjestetään asiakirjahallinnon ja arkistotoimen opetusta yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Yliopistot

  • Itä-Suomen yliopisto: Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma (120 op)
  • Jyväskylän yliopisto: Arkistonhallinnan maisteriohjelma (FM) (120 op)
  • Tampereen yliopisto, informaatiotieteiden yksikkö, filosofian maisterin tutkinto (FM), asiakirjahallinnan suuntautumisvaihtoehto (120 op)
  • Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston arkistonhallinnan maisteriohjelma (AHMO) (FM) (120 op)
  • Turun yliopiston ja Åbo Akademin arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot (FM) (120op)
  • Turun yliopiston Brahea-keskuksen koulutusohjelmat yhteistyössä Kansallisarkiston kanssa (asiakirjahallinnon koulutusohjelma ja asiakirjahallinnon asiantuntijaohjelma)
  • Oulun yliopiston arkistoalan suuntautumisvaihtoehto (80 op)

Ammattikorkeakoulut

  • Mikkelin ammattikorkeakoulun tradenomin ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus (90 op)
  • Mikkelin ammattikorkeakoulun sähköisen aineiston hallinta- ja arkistointi -erikoistumisopinnot (30 op)