Kurssipalvelut

Kansallisarkisto järjestää koulutusta ensisijaisesti valtion ja kuntien asiakirjahallinnosta, arkistotoimesta ja kirjaamisesta vastaaville ja näitä tehtäviä suorittaville henkilöille.

Vuosittain järjestetään asiakirjahallinnan peruskursseja, jotka ovat edellytyksenä asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon suoritusoikeuden myöntämiselle. Peruskurssien lisäksi Kansallisarkisto järjestää asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kursseja ja teemapäiviä ajankohtaisista aiheista. Kurssit ovat pääsääntöisesti maksullisia.

Kansallisarkisto voi järjestää julkisen hallinnon organisaatiolle tilauskoulutusta, jonka sisältö, kesto, kouluttajat ja hinta räätälöidään erikseen sovittavalla tavalla.

Mikäli ilmoittautuminen perutaan, Kansallisarkisto veloittaa koko kurssimaksun ellei peruutus tapahdu viimeistään viikkoa ennen kurssia tai teemapäivän alkua (tai osanottaja esittää lääkärintodistuksen). Arvonlisäveroa ei peritä valtion viranomaisilta.

Tulevat kurssit

Verkko-oppimisympäristö Optima

Asiakirjahallinnan peruskurssi