Kurssipalvelut

Kansallisarkisto järjestää koulutusta ensisijaisesti valtion ja kuntien asiakirjahallinnosta, arkistotoimesta ja kirjaamisesta vastaaville ja näitä tehtäviä suorittaville henkilöille. Kurssit ovat pääsääntöisesti maksullisia.

Kansallisarkisto voi järjestää julkisen hallinnon organisaatiolle tilauskoulutusta, jonka sisältö, kesto, kouluttajat ja hinta räätälöidään erikseen sovittavalla tavalla.

Mikäli ilmoittautuminen perutaan, Kansallisarkisto veloittaa koko kurssimaksun ellei peruutus tapahdu viimeistään viikkoa ennen kurssia tai teemapäivän alkua (tai osanottaja esittää lääkärintodistuksen). Arvonlisäveroa ei peritä valtion viranomaisilta.

Tulevat kurssit

Verkko-oppimisympäristö Optima