Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinto

Kansallisarkisto on päättänyt lopettaa asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon järjestämisen siirtymäkauden jälkeen 31.10.2022. Lisätietoa perustutkinnon lakkauttamisesta saat asiaa koskevasta tiedotteesta.


Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon tavoitteena on antaa suorittajalle sellaiset valmiudet, että hän pystyy toimimaan julkishallinnon ja yhteisöjen asiakirjahallinnon ja arkistotoimen eri tehtävissä. Tutkinto tarjoaa myös alun asiakirjahallinnon ja arkistotoimen kumulatiiviseen kouluttautumiseen. Tutkinnon laajuus on 9,75 opintopistettä.

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkinnon pohjakoulutusvaatimuksena on ylioppilastutkinto tai muu soveltuva keskiasteen tutkinto. Lisäksi tutkinnon suorittajaksi hyväksyttävältä vaaditaan vähintään kolmen kuukauden kokemus arkistotoimen tehtävistä ja viimeisen viiden vuoden aikana suoritettu asiakirjahallinnan peruskurssi (ent. asiakirjahallinnon ja arkistotoimen peruskurssi).

Tutkintoon kuuluu kolme osakuulustelua, joiden aiheina ovat asiakirjahallinnon ja arkistotoimen asema tietohallinnossa, asiakirjahallinnon ja arkistonmuodostuksen suunnittelu ja säilyvyyden ja käytettävyyden turvaaminen.

Tutkintoon vaaditaan kaikkiaan kuuden kuukauden työkokemus. Tutkintoon liittyvä yhden kuukauden ohjattu harjoittelu voidaan suorittaa Kansallisarkistossa tai muussa hyväksytyssä harjoittelupaikassa.

Tutkinto suoritetaan Kansallisarkistossa. Tutkinnon suoritusoikeutta haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus, johon liitetään kopiot tarvittavista tutkinto- ja työtodistuksista. Hakemus lähetetään Kansallisarkiston kirjaamoon (kirjaamo@kansallisarkisto.fi).

Tutustu:

Lisätietoja:

ylitarkastaja Karin Gref, puh.  029 533 7013, etunimi.sukunimi@kansallisarkisto.fi