Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä 1989

- päätös annettu 6-osaisena (osat 1-6)
- arkistolaitoksen uudemmat (vuodesta 2000 alkaen annetut) yleiset seulontapäätökset kunnallisten asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä (ks. edellä) ovat voimassa päätöksissä erikseen mainitusta ajankohdasta lukien; tätä vanhempiin asiakirjoihin (vain pysyvään säilytykseen määrättyihin) noudatetaan alla mainittuja, Valtionarkiston vuonna 1989 antamia yleisiä seulontapäätöksiä

Osa 1. Yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon asiakirjat.
Annettu Helsingissä huhtikuun 14. päivänä 1989.
Säilytysajat vahvistettu joulukuun 2. päivänä 1988.
Helsinki 1989. 77 s. ISBN 951-861-418-0. Painos loppuunmyyty.
Asiakirja (s. 1-12) (PDF-muodossa)
Asiakirja (s. 13-37) (PDF-muodossa)
Asiakirja (s. 38-62) (PDF-muodossa)
Asiakirja (s. 63-77) (PDF-muodossa)

Osa 2. Terveydenhuollon asiakirjat.
Annettu Helsingissä huhtikuun14. päivänä 1989.
Säilytysajat vahvistettu joulukuun 2. päivänä 1988.
Helsinki 1989. 26 s. ISBN 951-861-419-9. Painos loppuunmyyty.
Asiakirja (PDF-muodossa)

Osa 3. Sivistystoimen asiakirjat.
Annettu Helsingissä toukokuun 29. päivänä 1989.
Säilytysajat vahvistettu helmikuun 3. päivänä sekä toukokuun 29. päivänä 1989.
Helsinki 1989. 29 s. ISBN 951-861-543-8. Painos loppuunmyyty.
Asiakirja (PDF-muodossa)

Osa 4. Teknisen hallinnon asiakirjat.
Annettu Helsingissä kesäkuun 8. päivänä 1989.
Säilytysajat vahvistettu helmikuun 3. päivänä 1989.
Helsinki 1989. 54 s. ISBN 951-861-584-6. Painos loppuunmyyty.
Asiakirja (s. 1-22) (PDF-muodossa)
Asiakirja (s. 23-41) (PDF-muodossa)
Asiakirja (s. 43-54) (PDF-muodossa)

Osa 5. Sosiaalihuollon ja holhoustoimen asiakirjat.
Annettu Helsingissä syyskuun 1. päivänä 1989.
Säilytysajat vahvistettu huhtikuun 13. päivänä 1989.
Helsinki 1989. 47 s. ISBN 951-861-584-5. Painos loppuunmyyty.
Asiakirja (s. 1-26) (PDF-muodossa)
Asiakirja (s. 27-47) (PDF-muodossa)

Osa 6. Muihin kunnallisiin toimintoihin liittyvät asiakirjat.
Annettu Helsingissä marraskuun 1. päivänä 1989.
Säilytysajat vahvistettu syyskuun 1. päivänä sekä marraskuun 1. päivänä 1989.
Helsinki 1989. 62 s. ISBN 951-861-585-3.
Asiakirja (s. 1-23) (PDF-muodossa)
Asiakirja (s. 24-43) (PDF-muodossa)
Asiakirja (s. 45-62) (PDF-muodossa)

Hakemisto. Laatinut Eero Ylitalo.
Helsinki 1991. 112 s.
ISBN 951-37-0354-1.
Hakemisto-osa ei ole arkistolaitoksen julkaisu.
Painos loppuunmyyty.