Homeongelmien syntyminen arkistoissa

Kuva 1: Kosteusvaurion aiheuttamaa aaltoilua sidoksessa (klikkaa suuremmaksi)Arkistojen homeongelmat ovat pääosin seurausta vesivahingoista, jolloin arkistoaineisto on päässyt kastumaan. Vesivahingon yhteydessä kastunut arkistoaineisto tulee kuivattaa mahdollisimman nopeasti, sillä homehtumisen riski on suuri – homerihmaston kasvaminen ja itiöiden leviäminen voi alkaa jo 24–48 tunnissa.

Jos aineistoa on paljon, voi osan aineistosta pakastaa kuivattamisen jaksottamiseksi pienemmissä erissä. Kastunut aineisto tulee pakastaa ennen kuin aineistoon on ehtinyt tulla homekasvustoa. Pakastaminen ei poista hometta, mutta sillä voidaan lisätä aikaa aineiston pelastamiseksi. Jos jo homeinen aineisto siirretään pakkaseen, homeitiöt siirtyvät passiivitilaan, jossa ne säilyvät elinvoimaisina pitkäänkin. Jos olosuhteet muuttuvat jälleen suotuisiksi, home aktivoituu jälleen.

Paperimateriaalin ei aina tarvitse kastua täysin, vaan hometta saattaa kasvaa paperin pinnalla, jos ilman suhteellinen kosteus on pidemmän ajan yli 65 prosettia. Kastuneen paperin tunnistaa paperin aaltoiluna (ks. kuva 1). Paperissa on tyypillisesti myös kosteusrajoja. Arkistojen kiinteistöjen sisäilmaongelmat eivät kuitenkaan  välttämättä tarkoita sitä, että arkistoaineisto olisi homeessa vaan siihen tarvitaan aina aineiston kastuminen tai pitkäaikainen korkea ilmankosteus.

Arkistomateriaaleista  muun muassa paperin selluloosa, lumppu, liima- ja täyteaineet sekä musteet kelpaavat homeiden ravinnoksi. Huokoinen paperi on alttiimpi homeiden kasvulle kuin tiivis paperimateriaali. Homeet tuottavat kasvaessaan entsyymejä, jotka pilkkovat ravintoa niiden käyttöön soveltuvaksi.

Sisältö:

Ohjeet home-epäillyn tai homeisen aineiston käsittelyyn
Mitä home on?
Homeen vaikutus ihmiseen
Homeongelmien syntyminen arkistoissa
Homeen tunnistaminen arkistoaineistossa
Home-epäily arkistoaineistoissa - ensireagointi
Puhdistus
  Välineet, tilat ja työturvallisuus
  Sisäilmaongelmaisten tilojen homeettoman aineiston puhdistus
  Homeisen aineiston puhdistaminen
  Arkistoaineistolle haitalliset puhdistus-, kaasutus- ja desinfiointimenetelmät