Home-epäily arkistoaineistossa – ensireagointi

Jos arkistoaineistossa epäillään hometta, tulee aineisto eristää muusta aineistosta ja huolehtia, että säilytystilassa on suositusten mukaiset olosuhteet. Arkistolaitoksen arkistotilamääräyksessä ohjeistetaan, että arkistotilojen lämpötilan tulee olla + 16–20 astetta ja suhteellisen ilmankosteuden 40–50 % (päivittäinen vaihtelumarginaali ± 1°C; ± 3 % SK). Näissä olosuhteissa homeet eivät yleensä pysty kasvamaan, vaan ne ovat passiivitilassa. Home-epäiltyjä aineistoja käsiteltäessä on suositeltavaa käyttää asianmukaisia suojaimia.

Homeiden haittojen hallinnassa on oleellista, että estetään homeisen aineiston sisältämien itiöiden leviäminen aineistoista ja tiloista toisiin.  Jos samassa tilassa on sekä homeista että ei-homeista aineistoa, homeisen aineiston eristäminen esimerkiksi suojakoteloon tai kääriminen suojapaperiin estää homeitiöiden leviämisen. Homeista aineistoa ei tule kääriä muoviin, sillä muovi ilmatiiviinä saattaa aiheuttaa mikroilmaston, joka edistää homeen kasvua. Muovia voidaan pitää perusteltuna vain lyhyiden kuljetusten yhteydessä.

Eristäminen olosuhteiden säätelyn ohella riittää ei-homeisten aineistojen suojaamiseksi. Home-epäiltyä tai homeista aineistoa ei tule säilyttää tiloissa, jotka ovat jatkuvassa käytössä. Jos aineistossa todetaan hometta, on homepuhdistus hyvä aloittaa mahdollisimman pian aineiston säilymisen turvaamiseksi ja työturvallisuuden varmistamiseksi.

Sisältö:

Ohjeet home-epäillyn tai homeisen aineiston käsittelyyn
Mitä home on?
Homeen vaikutus ihmiseen
Homeongelmien syntyminen arkistoissa
Homeen tunnistaminen arkistoaineistossa
Home-epäily arkistoaineistoissa - ensireagointi
Puhdistus
  Välineet, tilat ja työturvallisuus
  Sisäilmaongelmaisten tilojen homeettoman aineiston puhdistus
  Homeisen aineiston puhdistaminen
  Arkistoaineistolle haitalliset puhdistus-, kaasutus- ja desinfiointimenetelmät