Mitä home on?

Homeet ovat mikro-organismeja eli mikrobeja yhdessä muun muassa bakteereiden, virusten ja hiivojen kanssa. Mikrobeja on löydettävistä kaikkialta elinympäristöstämme luonnollisena osana elämän kiertokulkua. Homeet muodostavat sieniryhmän, joka koostuu useista tunnetuista ja vielä tuntemattomistakin homesienisuvuista. Ne kasvavat monisoluisina rihmastoina ja lisääntyvät tavanomaisesti kuroumaitiöiden avulla. Rihmastojen päissä muodostuvat itiöt leviävät laajoille alueille ilmavirtoja hyödyntäen.

Homeita löytyy luonnosta tärkeänä osana eloperäisen aineksen hajottajina. Niitä hyödynnetään elintervike- ja lääketeollisuudessa. Homeitiöitä on löydettävistä kaikilta pinnoilta sekä ulkona että sisällä. Itiöt siirtyvät ilmavirtojen mukana materiaalista toiseen ja ne voivat levitä ilmanvaihdon kautta kiinteistön eri osiin.

Homeen haitat ihmiselle tulevat esiin silloin, kun hometta kasvaa paikoissa, joissa home aiheuttaa ihmisille terveydellisiä riskejä tai vaurioittaa materiaaleja esimerkiksi rakennuksissa. Useat homeet voivat tuottaa kasvaessaan myrkkyjä eli mykotoksiineja, jotka ovat homeen kaasumaisia aineenvaihduntatuotteita. Mykotoksiinien avulla homeet estävät kilpailevien mikrobien kasvua.

Otolliset kasvuolosuhteet

Homeet voivat kasvaa hyvin erilaisissa olosuhteissa. Kasvaakseen ja lisääntyäkseen homeet tarvitsevat ennen kaikkea happea, jonka lisäksi homeet tarvitsevat myös vettä ja ravintoa. Osa homeista kykenee käyttämään ilman suhteellista kosteutta vedenlähteenä.

Useimmiten homeiden kasvaminen on otollista, jos ilman suhteellinen kosteus on yli 65 prosettia ja lämpötila on +4–30 asteen välillä. Homeissa ei ole lehtivihreää (klorofylliä). Tästä syystä niiden kasvu on  mahdollista myös pimeässä.

Sisältö:

Ohjeet home-epäillyn tai homeisen aineiston käsittelyyn
Mitä home on?
Homeen vaikutus ihmiseen
Homeongelmien syntyminen arkistoissa
Homeen tunnistaminen arkistoaineistossa
Home-epäily arkistoaineistoissa - ensireagointi
Puhdistus
  Välineet, tilat ja työturvallisuus
  Sisäilmaongelmaisten tilojen homeettoman aineiston puhdistus
  Homeisen aineiston puhdistaminen
  Arkistoaineistolle haitalliset puhdistus-, kaasutus- ja desinfiointimenetelmät