Puhdistus

Sisäilmaongelmista kärsivien arkistojen homeettomien aineistojen tai syystä tai toisesta homehtuneiden arkistoaineistojen puhdistamiseen liittyvät toimenpiteet on hyvä suunnitella tarkoin ennen töiden aloittamista. Työmenetelmien valintaan vaikuttaa oleellisesti aineiston kunto. Puhdistustyössä on kiinnitettävä erityistä huomiota myös työturvallisuuteen. Homeisen aineiston puhdistustyö on suositeltavaa jättää asiaan perehtyneiden ammattilaisten tehtäväksi.

Paperikonservaattorin asiantuntemusta tarvitaan

Erityisesti hauraiden tai muuten haasteellisten arkistoaineistojen saattamisessa käyttökuntoon on hyvä turvautua konservaattorien apuun. Ammattimaisista konservaattoreista on saatavilla tietoa esimerkiksi Pohjoismaisen konservaattoriliiton Suomen osaston kautta.

Konservaattori tekee vaurioituneelle aineistolle kuntokartoituksen, jonka perusteella voidaan valita oikeanlaiset menetelmät, välineet ja materiaalit aineiston säilymisen turvaamiseksi. Homevaurioituneet aineistot voidaan jakaa märkäpuhdistettaviin ja imuroitaviin aineistoihin. Useimmiten homevaurioitunut aineisto imuroidaan. Paperikonservaattorit voivat tarpeen mukaan pestä homeista aineistoa, mutta märkäkäsittelyt eivät poista esimerkiksi hajuja ja värjäytymiä kokonaan. Mykotoksiinien eli kaasumaisten aineenvaihduntatuotteiden poistaminen märkäkäsittelyllä on epävarmaa. Märkäkäsittelyt muodostavat myös riskin homeiden aktivoitumiselle. Homeen aiheuttamien värjäytymien ja mykotoksiinien poistoon ei ole tiedossa kovinkaan toimivia keinoja.

Sisältö:

Ohjeet home-epäillyn tai homeisen aineiston käsittelyyn
Mitä home on?
Homeen vaikutus ihmiseen
Homeongelmien syntyminen arkistoissa
Homeen tunnistaminen arkistoaineistossa
Home-epäily arkistoaineistoissa - ensireagointi
Puhdistus
  Välineet, tilat ja työturvallisuus
  Sisäilmaongelmaisten tilojen homeettoman aineiston puhdistus
  Homeisen aineiston puhdistaminen
  Arkistoaineistolle haitalliset puhdistus-, kaasutus- ja desinfiointimenetelmät