Arkistoaineistolle haitalliset puhdistus-, kaasutus- ja desinfiointimenetelmät

Pysyvästi säilytettävän arkistoaineiston puhdistamisessa ei saa käyttää puhdistus-, kaasutus- ja desinfiointimenetelmiä, jotka sisältävät hapettavia kaasuja ja kemikaaleja – kuten peroksidiyhdisteitä ja otsonia. Edellä mainittujen menetelmien käyttöä on perusteltu niiden kyvyllä poistaa hajuhaittoja ja haitallisia mikrobeja. Tästä syystä esimerkiksi otsonia on hyödynnetty veden- ja ilmanpuhdistuksessa. Korkeina pitoisuuksina otsoni on kuitenkin erittäin haitallista sekä ihmisille että arkistoaineistoille.

Otsoni hajoaa ilmassa nopeasti mutta samalla se voimakkaasti hapettaa orgaanisia materiaaleja. Otsoni aiheuttaa arkistoaineiston paperimateriaalin hapettumista, joka johtaa paperin kellastumiseen, happamoitumiseen ja lopulta haurastumiseen sekä muutoksiin merkintäaineissa. Otsonin vaikutus yhdessä muiden hapettavien kaasujen sekä papereista vapautuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) kanssa voi olla suurempaa kuin pelkän otsonin – tällöin pienetkin pitoisuudet voivat olla haitallisia. Arkistoaineistosta vapautuu orgaanisia yhdisteitä ja happoja myös luonnollisen vanhenemisen kautta. Tutkimuksissa on todettu, että pysyvästi säilytettävän aineiston säilytystilassa otsonin, peroksidiyhdisteiden ja muiden haitallisten ilmansaasteiden pitoisuuksien tulee olla erittäin alhaiset.

Jos arkistoaineisto on poistettu tilasta, on mahdollista puhdistaa tila myös edellä mainittuja menetelmiä käyttäen. Tällöin on kuitenkin varmistettava, että säilytystilan olosuhteet ovat asialliset ennen kuin arkistoaineistot voidaan siirtää takaisin tilaan.

Sisältö:

Ohjeet home-epäillyn tai homeisen aineiston käsittelyyn
Mitä home on?
Homeen vaikutus ihmiseen
Homeongelmien syntyminen arkistoissa
Homeen tunnistaminen arkistoaineistossa
Home-epäily arkistoaineistoissa - ensireagointi
Puhdistus
  Välineet, tilat ja työturvallisuus
  Sisäilmaongelmaisten tilojen homeettoman aineiston puhdistus
  Homeisen aineiston puhdistaminen
  Arkistoaineistolle haitalliset puhdistus-, kaasutus- ja desinfiointimenetelmät