Homeisen aineiston puhdistaminen

Homeisen aineiston puhdistaa alan ammattilainen, jolla on tarpeelliset tiedot ja taidot homeisen aineiston käsittelystä. Homeinen aineisto siirretään erilliseen työskentelytilaan, jossa se imuroidaan. Ideaalitilanteessa homeinen aineisto voidaan puhdistaa vetokaapissa. Imuroinnin voi suorittaa myös tilassa, jossa on homeista aineistoa mutta imuroinnin jälkeen aineisto on siirrettävä toiseen tilaan. Aineiston puhdistamisessa tulee käyttää asianmukaisia suojaimia. Oleellista on miettiä työvaiheet niin, että homeitiöt eivät leviä ympäriinsä.

Puhdistamisen jälkeen tehtävät toimenpiteet

Kun homeinen aineisto on puhdistettu, vanhat säilytyskotelot, -laatikot tai muut suojamateriaalit vaihdetaan. Puhdistettu aineisto sijoitetaan arkistolaitoksen suojamateriaaliohjeen suositusten mukaisiin säilytysyksiköihin. Imuroinnin ja suojauksen jälkeen aineisto voidaan siirtää säilytystilaan, jossa on asianmukaiset olosuhteet. Tieto homepuhdistuksesta tulee merkitä aineistoon, sillä puhdistamisen jälkeenkään ei voida olla täysin varmoja, että home on saatu kokonaisuudessaan poistettua. Puhdistetun aineiston käsittelyssä suositellaan jatkossa ainakin suojakäsineiden käyttöä. Jos on erityisen herkkä homeille, on syytä käyttää muutakin suojausta, kuten hengityssuojainta.

Tila, jossa homeista aineistoa on säilytetty, tulee siivota huolellisesti, jotta mahdolliset tilassa levinneet homeitiöt saadaan poistettua. Samassa tilassa säilytetyt muut homeettomat aineistot on hyvä imuroida varmuuden vuoksi. Homeettomien aineistojen, kuten säilytyskoteloissa olevien asiakirjojen, puhdistamiseksi riittää koteloiden ulkopintojen imurointi. Homepuhdistuksessa käytetty työskentelytila tulee siivota myös huolellisesti.

Arkistolaitos kieltää pysyvästi säilytettävän aineiston käsittelemisen puhdistus-, kaasutus- ja desinfiointimenetelmillä, jotka sisältävät hapettavia kaasuja ja kemikaaleja – kuten peroksidiyhdisteitä ja otsonia. Jos arkistoaineisto on poistettu tilasta, on mahdollista puhdistaa tilat myös näitä menetelmiä käyttäen. Tällöin on kuitenkin varmistettava, että säilytystilan olosuhteet ovat asialliset ennen kuin arkistoaineistot voidaan siirtää takaisin tilaan. Tehostettu siivous on kuitenkin riittävä. Työterveyslaitoksen verkkosivuilla on myös ohjeistusta tilojen siivoamiseen.

Sisältö:

Ohjeet home-epäillyn tai homeisen aineiston käsittelyyn
Mitä home on?
Homeen vaikutus ihmiseen
Homeongelmien syntyminen arkistoissa
Homeen tunnistaminen arkistoaineistossa
Home-epäily arkistoaineistoissa - ensireagointi
Puhdistus
  Välineet, tilat ja työturvallisuus
  Sisäilmaongelmaisten tilojen homeettoman aineiston puhdistus
  Homeisen aineiston puhdistaminen
  Arkistoaineistolle haitalliset puhdistus-, kaasutus- ja desinfiointimenetelmät