Sisäilmaongelmaisten tilojen homeettoman aineiston puhdistaminen

Jos arkistossa todetaan sisäilmaongelma, mutta aineisto ei ole kastunut tai kostunut, arkistoaineisto saadaan kuntoon vähäisillä toimenpiteillä. Arkistoaineisto siirretään erilliseen työskentelytilaan, jossa ei ole sisäilmaongelmaa. Aineiston puhdistamisessa tulee käyttää asianmukaisia suojaimia.

Jos aineisto on esimerkiksi säilytyskoteloissa tai -laatikoissa, mahdolliset niiden pinnalla olevat homeitiöt imuroidaan. Imuroinnin jälkeen tarkistetaan, että säilytysyksiköiden sisällä olevassa aineistossa ei ole näkyvissä merkkejä homeesta. Suojaamaton aineisto imuroidaan kokonaisuudessaan varovasti harjasuulakkeella pienellä teholla. Jos kyseessä on hauras aineisto, on hyvä turvautua konservaattorien apuun. Huonokuntoiset säilytysmateriaalit on suositeltavaa vaihtaa imuroinnin yhteydessä. Imuroinnin jälkeen aineisto voidaan siirtää puhtaaseen säilytystilaan, jossa on asianmukaiset olosuhteet.

Työskentelytilan siivous aineiston puhdistamisen jälkeen

Työskentelytila tulee siivota huolellisesti puhdistamisen jälkeen, sillä säilytysyksiköiden pinnalla mahdollisesti olleita homeitiöitä on voinut levitä työskentelytilaan.

Arkistolaitos kieltää pysyvästi säilytettävän aineiston käsittelemisen puhdistus-, kaasutus- ja desinfiointimenetelmillä, jotka sisältävät hapettavia kaasuja ja kemikaaleja – kuten peroksidiyhdisteitä ja otsonia. Jos arkistoaineisto on poistettu tilasta, on mahdollista puhdistaa tilat myös näitä menetelmiä käyttäen. Puhdistuksen jälkeen on kuitenkin varmistettava, että säilytystilan olosuhteet ovat asialliset ennen kuin arkistoaineisto voidaan siirtää takaisin säilytystilaan. Tehostettu siivous on kuitenkin riittävä. Työterveyslaitoksen verkkosivuilla on myös ohjeistusta tilojen siivoamiseen.

Sisältö:

Ohjeet home-epäillyn tai homeisen aineiston käsittelyyn
Mitä home on?
Homeen vaikutus ihmiseen
Homeongelmien syntyminen arkistoissa
Homeen tunnistaminen arkistoaineistossa
Home-epäily arkistoaineistoissa - ensireagointi
Puhdistus
  Välineet, tilat ja työturvallisuus
  Sisäilmaongelmaisten tilojen homeettoman aineiston puhdistus
  Homeisen aineiston puhdistaminen
  Arkistoaineistolle haitalliset puhdistus-, kaasutus- ja desinfiointimenetelmät