Näin teet tietopyynnön

Voit pyytää tietoa Kansallisarkistossa säilytettävistä asiakirjoista tai niissä olevista tiedoista. Saat vastauksena yleensä kopion asiakirjasta. Kysytyimpiä kohteita ovat esim. armeijapalveluksesta laaditut kantakortit sekä luettelot ja arvioinnit vainajan omaisuudesta eli perukirjat. Voit tilata myös erilaisia asiakirjojen perusteella laadittuja todistuksia sekä sukuselvityksiä, jos tarvitset niitä asioimiseen viranomaisen kanssa.

Toimi näin

 • Tee tietopyyntö Kansallisarkiston tilaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä Astiassa.
 • Tarvittaessa voit tehdä tietopyynnön myös sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse tai paikan päällä Kansallisarkiston toimipaikoissa.
 • Voit kysyä neuvoa tietopyyntöjen tekemiseen Kansallisarkiston kirjaamosta (kirjaamo@kansallisarkisto.fi tai puh. 029 533 7000).

Asiakirja- tai tietopyynnön voi toimittaa kirjautumalla ja täyttämällä lomakkeen Astia-verkkopalvelussa, sähköpostilla tai soittamalla. Se käsitellään Kansallisarkiston kirjaamossa. Jos tieto löytyy, se toimitetaan sähköpostilla tai kirjeitse – jos ei, niin tästä kerrotaan sähköpostilla, kirjeitse tai soittamalla. Osa palveluista on maksullisia.

Kansallisarkiston tilaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä Astian avulla voit

 • tehdä yksittäisiin asiakirjoihin kohdistuvia tietopyyntöjä, esimerkiksi kantakorteista, perukirjoista jne.
 • seurata omia tilauksia, käyttölupia ja tekemiäsi tietopyyntöjä
 • hakea käyttölupaa käyttörajoitettuun aineistoon. Lisätietoa kirkonkirjojen ja siviilirekisterien käyttölupalomakkeista.
 • hakea Kansallisarkistossa säilytettäviä aineistoja
 • tilata aineistoja käytettäviksi Kansallisarkiston tutkijasaleissa sekä kaukolainaksi toisiin Kansallisarkiston toimipaikkoihin
 • käyttää julkisia digitoituja aineistoja

Puhelinasiointi

 • Kansallisarkiston puhelinvaihde 029 533 7000 (pvm/mpm)

Tietopyynnöt Kansallisarkiston asiakirjoista

 • Kopion, oikeaksi todistetun jäljennöksen, todistuksen tai sukuselvityksen tilaaminen Kansallisarkistossa säilytettävistä asiakirjoista.
 • Puhelinpalvelu arkisin klo 10-14, puh. 029 533 7400 (pvm/mpm)

Sukuselvitystilaukset Kansallisarkistoon

 • Kansallisarkistossa säilytettäviin aineistoihin kohdistuvat, viranomaisasiointia varten tehdyt sukuselvitystilaukset.
 • Puhelinpalvelu arkisin klo 10-14, puh. 029 533 7303 (pvm/mpm)

Tietoa toimitusajoista

 • Kun yksityiseen käyttötarkoitukseen tekemässäsi tietopyynnössä on hyvät lähtötiedot (ns. tavanomainen tietopyyntö), käsitellään tilaus kuukauden kuluessa sen saapumisesta.
 • Erityisiä toimenpiteitä vaativa tietopyyntö puolestaan käsitellään kahden kuukauden kuluessa.
 • Jos teet tietopyynnön asiassa, joka koskee luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön etua, oikeutta tai velvollisuutta, on toimitusaika tavallisesti kaksi viikkoa (ns. tavanomainen tietopyyntö); erityisiä toimia vaativa tietopyynnön toimitusaika on kuukausi.
 • Todistusten ja sukuselvitysten toimitusaika on noin neljä viikkoa.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen. Tietopyynnöistä peritään Kansallisarkiston hinnaston mukainen maksu.

Käyttörajoitettu aineisto

Jos tietopyynnön kohteena oleva asiakirja sisältää lainsäädännön perusteella salassa pidettävää tai muutoin käyttörajoitettua tietoa, tulee sinun ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja antaa sitoumus, ettet käytä tietoja kenenkään toisen vahingoksi tai halventamiseksi.