Tukea yksityisille valtionapuarkistoille

Lain yksityisten arkistojen valtionavusta (1006/2006) perusteella Kansallisarkisto toimii 11 yksityisen keskusarkiston valtionapuviranomaisena myöntäen niille vuosittain valtionavustusta, jolla turvataan näiden laitosten toimintaedellytykset.

Vuosina 2019–2022 myönnetyt valtionavustukset euroina

Arkisto 2022 2021 2020 2019
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1 717 100 1 718 000 1 735 500 1 733 500
Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto 975 000 975 500 1 000 096 1 006 000
Työväen Arkisto 703 000 703 500 721 340 721 002
Svenska litteratursällskapet i Finland (Helsingin toimipiste) 658 300 658 700 675 500 673 500
Kansan Arkisto 517 100 517 100 511 000 476 000
Porvarillisen Työn Arkisto 197 000 198 200 193 800 200 000
Keskustan ja maaseudun arkisto 194 000 194 000 194 000 192 000
Toimihenkilöarkisto 211 500 211 500 215 000 204 448
Suomen Urheiluarkisto 183 000 183 000 185 787 181 000
Svenska centralarkivet 166 500 163 000 158 977 156 000
Urho Kekkosen arkisto 110 500 110 500 113 000 111 550
Yhteensä 5 633 000 5 633 000 5 704 000 5 655 000