Kansallisarkiston hankintapolitiikka

Kansallisarkiston hankintapolitiikka on osa kansallista hankintapolitiikkaa. Kansallisarkiston tavoitteena on yhteistyössä yksityisarkistoja säilyttävien toimijoiden kesken varmistaa teemallisesti, ajallisesti ja alueellisesti monimuotoisen ja yhteiskunnallisesti edustavan arkistoaineiston talteen saaminen.

Kukin yhteistyössä mukana oleva arkisto-organisaatio noudattaa omaa hankintapolitiikkaansa. Kansallisen hankintapolitiikan kautta arkisto-organisaatioiden hankintaa koordinoidaan ja luodaan edellytykset hankintapoliittiselle työnjaolle. Esimerkiksi Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA vastaa työnjaossa oman hankintapolitiikkansa mukaisesti suomalaisen liike-elämän arkistoaineistojen hankinnasta.