Kansallisarkiston hankintapolitiikka ja kansallinen hankintapoliittinen työnjako

Kansallisarkiston hankintapolitiikka on osa kansallista hankintapolitiikkaa. Kansallisarkiston tavoitteena on yhteistyössä muiden yksityisarkistoja säilyttävien toimijoiden kesken varmistaa teemallisesti, ajallisesti ja alueellisesti monimuotoisen ja yhteiskunnallisesti edustavan arkistoaineiston talteen saaminen. 

Kukin yhteistyössä mukana oleva arkisto-organisaatio noudattaa omaa hankintapolitiikkaansa. Kansallisen hankintapolitiikan kautta arkisto-organisaatioiden hankintaa koordinoidaan ja luodaan edellytykset hankintapoliittiselle työnjaolle. Esimerkiksi Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA vastaa työnjaossa oman hankintapolitiikkansa mukaisesti suomalaisen liike-elämän arkistoaineistojen hankinnasta.  

Esimerkkejä aineistoista, jotka eivät pääsääntöisesti kuulu Kansallisarkiston hankintapolitiikan piiriin

Aineisto Hankintapoliittisen työnjaon mukainen vastaanottaja

Elinkeinoelämän ja yritysten aineistot

ELKA, Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto (Mikkeli) 

Kirjailijoihin tai kirjallisuuteen liittyvät aineistot; kansanperinteeseen liittyvät aineistot 

SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Helsinki), SLS Svenska Litteratursällskapet (Helsinki) 

Kuvataiteilijoihin ja kuvataiteisiin liittyvät aineistot  

Kansallisgallerian arkisto (Helsinki)

Suomalaisiin muusikkoihin ja musiikkiin liittyvät aineistot taide- tai kansanmusiikkia lukuun ottamatta

Musiikkiarkisto (Helsinki)

Esittäviin taiteisiin ja taitelijoihin liittyvät aineistot

Teatterimuseon arkisto (Helsinki)

Urheilujärjestöihin ja urheilijoihin liittyvät aineistot

Suomen Urheiluarkisto (Helsinki)

Valokuvakokoelmat aiheen mukaan 

Museoviraston Kuvakokoelmat (Helsinki), Sotamuseo (Helsinki), paikalliset museot 

Ammattiyhdistystoiminnan (AKAVA, STTK, SAK ja jäsenjärjestöt) aineistot

Toimihenkilöarkisto (Helsinki), Työväen Arkisto (Helsinki)

Seuraavien puolueiden aineistot ja niihin liittyvät henkilöarkistot: Kansallinen Kokoomus, SDP, Vasemmistoliitto, Suomen Keskusta

Porvarillisen Työn Arkisto (Helsinki), Työväen Arkisto (Helsinki), Kansan Arkisto (Helsinki), Keskustan ja maaseudun arkisto (Helsinki)

Sota-ajan kirjeenvaihto, joka ei sisälly esim. henkilöarkistoon

Kansanperinteen arkisto (Tampere)

Kansallisarkisto täsmentää ja julkaisee yksityisarkistoaineistoja koskevat hankintalinjauksensa, kun OKM:n yksityisarkistostrategia on vahvistettu ja Kansallisarkiston hankintapoliittiset periaatteet sen jälkeen päivitetty.