Asiakirjahallinnan peruskurssi

Kurssi on tarkoitettu lähinnä julkishallinnon arkistotoimen tehtäviä päätoimisesti hoitaville henkilöille.

Kurssin tavoitteena on antaa kokonaiskuva analogisen ja digitaalisen asiakirjahallinnan perusasioista. Kurssilla käsitellään asiakirjahallinnan ja arkistotoimen sijoittumista osaksi toimintaympäristöä ja tietohallintoa sekä kuvataan tietohallinnon eri osa-alueiden väliset suhteet ja tehtävät keskeisin käsittein ja määritelmin. Kurssilla selkiytetään tiedonohjauksen suunnittelun keskeisten asiakirjatietojen hallintavälineiden merkitys ja niiden keskinäiset suhteet.

Kurssilla käsitellään pitkään ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen asianmukaisen säilyttämisen ja käsittelyn hyödyllisyys sekä arkistonmuodostajan toiminnan rationaalisuuden että asiakirjallisen kulttuuriperinnön näkökulmasta.

Peruskurssin suorittaminen edellyttää kaikkien osakokonaisuuksien hyväksyttyä suorittamista: lähiopetuspäivät (2 kpl) ja lähiopetuspäivien välillä verkko-opiskeluna suoritettavat välitehtävät. Kurssin lisätiedot ja ilmoittautuminen