Viranomaisille

Tältä sivulta löydät viranomaisten ohjaukseen liittyvää tietoa sekä viranomaisille tarjoamamme palvelut.

Määräys arkistoitavan aineiston muodosta

Tiedote: Uusi määräys arkistoitavien asiakirjojen muodosta tukee digitalisaation tavoitteita 

Lue määräys ja perustelumuistio täältä

 

Lue lisää uutisia Ajankohtaista viranomaisille -sivulta


Julkishallinnon asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjaus

Kansallisarkisto ohjaa ja tukee viranomaisten asiakirjahallintoa ja arkistotointa määräyksillä, ohjeilla, suosituksilla ja oppailla. Löydät ne sekä keskeisiä julkishallintoa, kuntia ja valtionhallintoa koskevia seulontapäätöksiä tältä sivulta.

Arvonmääritys- ja seulontapalvelu

Kansallisarkisto päättää julkishallinnon toimijoiden pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista ja niiden säilytysmuodosta.

Sähköisen arkistoinnin palvelu

Kansallisarkisto tarjoaa valtionhallinnolle sähköisen säilyttämisen ja arkistoinnin palvelua; luotettavaa digitaalista arkistointia. Palvelu on tarkoitettu digitaalisen, pysyvään säilytykseen määrätyn aineiston säilyttämiseen ja arkistointiin.

Arkistoinnin ja asiakirjahallinnan neuvonta- ja ohjauspalvelu

Kansallisarkisto antaa neuvontaa ja ohjausta viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien organisaatioiden asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilyttämisen sekä arkistotoimen kysymyksissä.

Massadigitointi

Kansallisarkiston massadigitointihankkeessa valtion viranomaisten hallussa olevat pysyvästi ja pitkään säilytettävät paperiasiakirjat digitoidaan. Alkuperäiset paperiasiakirjat hävitetään digitoinnin jälkeen.

Maakunta- ja sote-uudistus

Maakunnille siirtyvien tietoaineistojen ohjeistuksen laadinta -projekti toimi ajalla 16.4.2018–30.6.2019. Projektin tuotoksena selvitettiin laajasti asiakirjahallinnan kysymyksiä ja tehtiin aineistokartoituksia.

Asiakirjaluovutukset ja siirrot

Kansallisarkisto ei tällä hetkellä ota vastaan viranomaisarkistojen siirtoja. Täältä saat tietoa asiasta sekä uudesta siirtoprosessista. Löydät myös tietoa asiakirja-aineiston ja sen omistusoikeuden luovuttamista viranomaiselta Kansallisarkistolle sekä asiakirja-aineiston fyysistä siirtämistä viranomaiselta Kansallisarkiston säilytystiloihin. 

Tietopyyntöpalvelu

Voit pyytää tietoa Kansallisarkistossa säilytettävistä asiakirjoista tai niissä olevista tiedoista. Saat vastauksena yleensä kopion asiakirjasta.

Heraldiset palvelut

Kansallisarkisto neuvoo viranomaisia heraldisissa kysymyksissä ja antaa lausuntoja valtiollisista, kunnallisista ja kirkollisista tunnuksista.