Lakkautettujen kansakoulujen eräiden asiakirjojen hävittäminen 2010

Arkistolaitoksen päätös 12.4.2010 (AL/18426/07.01.01.03.01/2009).
Päätös, saatekirje ja Valtionarkiston ohjeet 1974 (PDF-muodossa).

Arkistolaitoksen päätös koskee kaikkiin lakkautettuihin kansakouluihin kertyneitä ylempien viranomaisten (esim. kouluhallituksen ja kansakouluntarkastajien) yleis- ja kiertokirjeitä sekä eräitä muita saapuneita asiakirjoja ja koulussa laadittuja luetteloita.

Päätöstä noudatetaan lakkautetuille kansakouluille 1.1.1920 alkaen kertyneisiin asiakirjoihin. Siltä osin kuin asiakirjaryhmää ei mainita tässä päätöksessä, noudatetaan kansakoulujen asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä Valtionarkiston päätöstä 28.1.1974 (VA 12-30-74).