Ohjeet home-epäillyn tai homeisen aineiston käsittelyyn 2016

Arkistot säilyttävät merkittäviä määriä kulttuuriperintöä muun muassa karttojen, rakennuspiirustuksien, asiakirjojen ja sidoksien muodossa. Analogisten aineistojen pääasiallinen materiaali on paperi, joka on herkkä säilytysolosuhteiden muutoksille. Haasteena arkistoaineistojen säilyttämiselle on aineistojen altistuminen homeongelmille. Kansallisarkisto on tehnyt ohjeet erityisesti arkistotyötä tekevien tueksi. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa homevaurioituneiden aineistojen säilyttämisen turvaamisessa sekä ennaltaehkäistä homeongelmien syntymistä arkistoaineistoissa. Ohjeistuksessa painotetaan työturvallisuuden merkitystä käsiteltäessä home-epäiltyjä tai homeisia aineistoja.

Sisältö:

Ohjeet home-epäillyn tai homeisen aineiston käsittelyyn
Mitä home on?
Homeen vaikutus ihmiseen
Homeongelmien syntyminen arkistoissa
Homeen tunnistaminen arkistoaineistossa
Home-epäily arkistoaineistoissa - ensireagointi
Puhdistus
  Välineet, tilat ja työturvallisuus
  Sisäilmaongelmaisten tilojen homeettoman aineiston puhdistus
  Homeisen aineiston puhdistaminen
  Arkistoaineistolle haitalliset puhdistus-, kaasutus- ja desinfiointimenetelmät