Maakunta- ja sote-uudistus

Maakunnille siirtyvien tietoaineistojen ohjeistuksen laadinta –projekti toimi ajalla 16.4.2018-30.6.2019. Projektissa olisi laadittu yhtenäinen ohjeistus, joka olisi ohjannut asiakirjahallinnan ja arkistoinnin osalta muutoksen toimenpanoa maakunta- ja sote-uudistuksessa. Koska maakunta- ja sote-uudistus ei toteutunut, ohjeistusta ei pystytty luomaan. Projektin tuotoksena selvitettiin kuitenkin laajasti asiakirjahallinnan kysymyksiä ja tehtiin aineistokartoituksia. Tämän työn tuotokset on kuvattu loppuraportissa.  

Maakunnille siirtyvien tietoaineistojen ohjeistuksen laadinta –projektin loppuraportti (pdf)

Liite 1. Yhteenveto ELY-keskusten tieto-aineistoista ja jatkotoimenpide-ehdotukset (pdf)

Liite 2. Yhteenveto analogisista potilas- ja asiakasasiakirjoista sekä jatkotoimenpide-ehdotukset (pdf) 

Maakunnille siirtyvien tietoaineistojen ohjeistuksen laadinta –projektissa selvitettiin valmisteilla olleen maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädännön vaikutuksia sote-aineistojen käsittelylle. Tämän lisäksi selvitettiin kunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden hallussa olevien analogisten aineistojen määriä. Samassa yhteydessä kysyttiin joitakin avoimia kysymyksiä.

Yhteenveto kunnallisista sote-aineistoista (pdf)

Sairaanhoitopiirien tietoaineistot (pdf)

Erityishuoltopiirien tietoaineistot (pdf)

Kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveydenhuollon tietoaineistot (pdf)

Vapaaehtoisten sote-kuntayhtymien tietoaineistot (pdf)

Liite 3. Muut aineistoyhteenvedot

Maakuntien liitot – aineistoyhteenveto 2018 (pdf)

Pelastustoimi – aineistoyhteenveto 2018 (pdf)

Ympäristöterveydenhuolto – aineistoyhteenveto 2018 (pdf)

Maaseututoimi – aineistoyhteenveto 2018 (pdf)

Lomituspalvelut – aineistoyhteenveto 2018 (pdf)


Arkistointi