Arkistoinnin ja asiakirjahallinnan neuvonta- ja ohjauspalvelu

Kansallisarkisto antaa neuvontaa ja ohjausta viranomaisten ja muiden julkista tehtävää hoitavien organisaatioiden asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilyttämisen sekä arkistotoimen kysymyksissä. Neuvontaa annetaan sähköpostitse. Lisäksi Kansallisarkisto tuottaa ohjeita ja suosituksia tukemaan arkistoitavien aineistojen hallintaa. Palveluiden tavoitteena on erityisesti sähköisen arkistoinnin edistäminen sekä kulttuuriperinnön käytettävyyden ja saatavuuden turvaaminen.

Palvelu on maksuton.

Ota yhteyttä: viranomaisohjaus@kansallisarkisto.fi