Maksulliset palvelut

Kansallisarkisto tarjoaa siirtäjille erilaisia analogisten aineistojen vastaanottamiseen sekä digitaaliseen muotoon muuttamiseen liittyviä maksullisia palveluita.

Keskeisimmät maksulliset palvelut ovat

  • maksullinen säilyttäminen ja tietojen antaminen Kansallisarkistossa massadigitoinnin ajankohtaan saakka
  • maksulliset siirtovalmistelutoimenpiteet, kuten järjestäminen, seulonta, luettelointi ja kuvailu
  • maksullinen digitointi siirrettäville aineistoille

Maksullisen palvelutoiminnan sopimus voidaan siirtäjän tarpeiden pohjalta rakentaa joustavasti ja tapauskohtaisesti yhteen tai useampaan palveluun liittyen.

Kansallisarkiston palvelujen hinnasto

Lisätietoja ja mahdolliset yhteydenotot pyydetään lähettämään osoitteeseen analogiset.siirrot@kansallisarkisto.fi.


Siirrot