Siirtopaketin muodostaminen

Kun siirrettävää aineistokokonaisuutta koskevat hallinnolliset asiat on sovittu, siirtäjä muodostaa aineistostaan siirtopaketin.

Siirtopaketti

Siirtäjä ja Kansallisarkisto voivat sopia, että aineisto jaetaan useampaan loogiseen kokonaisuuteen eli siirtoerään. Yhdestä siirtoerästä tulee yksi tai useampi siirtopaketti. Jokainen siirtopaketti tulee tallentaa ohjeiden mukaiseen hakemistorakenteeseen ja paketoida siirtoa varten.

Siirtokäyttöliittymä

Siirtopaketin koostamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi siirtäjän järjestelmän omaa siirtotoiminnallisuutta tai siirtoa varten erikseen luotua ratkaisua. Kansallisarkisto ei tarjoa työkaluja siirtopaketin koostamiseen, vaan siirtäjän on tehtävä aineistopoiminta käytössään olevilla työkaluilla tai luotava tarvittava ratkaisu sovellustoimittajansa/palveluntarjoajansa tai muun teknisen kumppanin kanssa.

Mitä aineistoja Kansallisarkistoon voi siirtää?

Kansallisarkistoon on mahdollista siirtää digitaalisia aineistoja seuraavissa siirtorakenteissa:

Siirrettäviä tiedostoja koskevat rajoitteet

Kansallisarkistoon siirrettäviä tiedostoja ja niiden tiedostomuotoja koskevat vaatimukset ja rajoitukset on otettava huomioon siirtopaketin koostamisessa. Lisätietoa löytyy ohjeesta Vastaanotettavia tiedostoja koskevat vaatimukset (pdf). Listaus tiedostomuodoista, joita voi siirtää Kansallisarkistoon, löytyy ohjeen lopusta. 

Ohjevideot

Videon tekstitykset saat näkyviin valitsemalla tekstityksen kieleksi suomi tai englanti (tekstitys on kummassakin tapauksessa suomenkielinen). Tekstityspainike löytyy videon alapalkista ja näyttää tältä:

Tekstityskuvake on valkoinen ruutu, jossa on kaksi mustaa viivaa alalaidassa.

Digitoidut kuva-aineistot

Rakenteiset tietoaineistot

  Siirtäjän muistilista:

  • Huolehdi aineiston siirtokuntoon saattamisesta ja siihen liittyvistä kustannuksista (arkistolain § 14).
  • Tuota aineistopoiminnassa tarvittavat ratkaisut.
  • Huomioi tiedostoja koskevat vaatimukset.
  • Toteuta aineistopoiminta.
  • Muodosta sovituista aineistoista siirtorakenteen mukainen siirtopaketti.

 


Siirrot