Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjepankki

Kansallisarkisto ohjaa ja tukee viranomaisten asiakirjahallintoa ja arkistotointa laatimalla määräyksiä ja ohjeita sekä suosituksia ja oppaita. Löydät ne sekä keskeisiä julkishallintoa, kuntia ja valtionhallintoa koskevia seulontapäätöksiä tältä sivulta. Kumotut määräykset ja ohjeet löytyvät omalta alasivultaan.

Sivun lopusta löydät Kuntaliiton verkkojulkaisut kunnallisten asiakirjojen säilytysajoista.

Määräykset, suositukset ja ohjeet

- - - - - - - - - - - - - - -

Oppaat

- - - - - - - - - - - - - - -

Seulontapäätökset

Tällä sivulla on julkaistu keskeiset julkishallinnolle annetut organisaatio-/toimijakohtaiset seulontapäätökset. Kansallisarkisto on digitoinut vuosien 1952–2006 paperimuotoiset seulontapäätösasiakirjat ja avannut ne käyttöön verkkopalveluissaan. Lisätietoja digitoitujen asiakirjojen käytöstä on esitetty arvonmääritys- ja seulontapalvelun UKK-osiossa ja erillisessä tiedotteessa. Yksittäisiä seulontapäätöksiä voi tiedustella Kansallisarkiston kirjaamosta, kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Valtionhallintoa koskevia seulontapäätöksiä

Kuntia koskevia seulontapäätöksiä

 

- - - - - - - - - - - - - - -

Kuntaliiton verkkojulkaisut kunnallisten asiakirjojen säilytysajoista

Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset -sarja on Kuntaliiton 2000–2010-luvuilla julkaisema säilytysaikojen määrittelyä tukeva opassarja. Julkaisuissa on huomioitu myös Kansallisarkiston seulontapäätökset kuntien pysyvästi säilytettävistä (arkistoitavista) asiakirjoista. Oppaita voi edelleen käyttää säilytysaikojen määrittelyn ja käytännön seulontatyön tukena. Jatkossa säilytysaikojen määrittelyssä neuvoo, sekä säilytysaikasuosituksia valmistelee ja julkaisee tiedonhallintalautakunta.

Asuntotoimi. Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset 7 (pdf)

Elinkeinotoimi. Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset 8. (pdf); Kuluttajaneuvonta, talous- ja velkaneuvonta, kotitalous- ja käsityöneuvonta (pdf)

Henkilöstö ja luottamushenkilöt. Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset 3. (pdf)

Kiinteistötoimi. Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset 5. (pdf)

Kuluttajaneuvonta, talous- ja velkaneuvonta, kotitalous- ja käsityöneuvonta. Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset 9. (pdf)

Lomituspalvelut. Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset 10. (pdf)

Maaseutuelinkeinopalvelut. Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset 11. (pdf)

Materiaalitoimi: Logistiikka, ruokahuolto, tekstiili- ja vaatehuolto.Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset 4. (pdf)

Opetustoimi. Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset 12. (pdf)

Sivistystoimi. Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset 13. (pdf)

Taloushallinto. Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset 2. (pdf)

Tekniset palvelut: Maankäyttö, kaavoitus ja maapolitiikka, kiinteistönmuodostus, mittaus- ja karttapalvelut sekä asiamiespalvelut ja rakennusvalvonta. Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset 14A. (pdf)

Tekniset palvelut: Yhdyskuntatekniikkaa ja yhdyskunta- rakentamista koskevat palvelut sekä kunnallinen liiketoiminta näissä palveluissa ja pelastustoimi. Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset 14B. (pdf)

Yleishallinto. Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset 1. (pdf)

Ympäristönsuojelu. Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset 15. (pdf)

Ympäristöterveydenhuolto. Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset 16. (pdf)