Asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien pysyvästi säilytettävien asiakirjallisten tietojen säilyttäminen yksinomaan sähköisessä muodossa (SÄHKE1) 2005

Arkistolaitoksen määräys 20.12.2005 (KA 1486/40/2005)

Asiakirja (PDF-muodossa)

Arkistolaitoksen määräys 20.12.2005 sisältää ne vaatimukset ja ominaisuudet, jotka ovat edellytyksenä asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien pysyvästi säilytettävien tietojen säilyttämiselle yksinomaan sähköisessä muodossa, sekä määräykset tuotettavan siirtotiedoston muodostamisesta.