Sähköisiin diaareihin ja asiankäsittelyjärjestelmiin sisältyvien rekisteröintitietojen ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen säilyttäminen sähköisessä muodossa, 2016

12.9.2016, AL 16465/07.01.01.03.02/2016

Asiakirja (pdf)