Valtionarkiston yleisohje valtion komiteoiden ja neuvottelukuntien arkistonhoidosta 1983

Annettu Helsingissä 3. kesäkuuta 1983. Valtionarkiston yleinen ohje n:o 9.
Helsinki 1983. 17 s. ISBN 951-46-7026-4. ISSN 0357-6191.
Asiakirja (PDF-muodossa)
(valtioneuvoston ja ministeriöiden asettamien hankkeiden osalta korvattu arkistolaitoksen päätöksellä 29.12.2008, KA/2181/431/2007, ks. arkistolaitoksen päätös)