Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen 2010

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen 2010

Määräys ja ohje 3.8.2010 (AL/19273/07.01.01.00/2008)

Normin luku 4 Asiakirjojen ja asiakirjallisten tietojen pysyvää säilyttämistä koskevan arkistolaitoksen päätöksen hakeminen (kohdat 4.1-4.3) ei ole voimassa 27.6.2019 alkaen.

Ajantasainen ohjeistus asiakirjojen ja asiakirjatietojen pysyvää säilyttämistä koskevan päätöksen hakemisesta on kuvattu Kansallisarkiston kotisivuilla kohdassa Arvonmääritys- ja seulontapalvelu.

 
Asiakirja

Lisätietoja