Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten liikennelupapäätösten määräaikainen säilytys 2012

Arkistolaitoksen päätös 11.10.2012 (AL/15459/07.01.01.03.01/2012).

Päätös ja hakemus (PDF-muodossa)