Alueellisten taidetoimikuntien asiakirjojen pysyvä säilytys

Arkistolaitoksen päätös 16.2.2000 (KA S 1/00).

Päätös ja hakemus (PDF-muodossa)

Päätöksen perustana oli Valtakunnanvoudinviraston esitys, jonka mukaan ulosoton tietojärjestelmästä poimitut vuosien 1992-2004 otostiedot säilytettäisiin pysyvästi sähköisessä muodossa velalliskohtaisina asianosaistodistuksina (ent. velkajärjestelytodistukset), ei mikrofilmitulosteina, kuten arkistolaitos oli 18.12.2003 päätöksessään (KA/116/43/03, Ulosoton tietojärjestelmien tietojen pysyvä säilytys) määrännyt.

Arkistolaitoksen päätöstä noudatetaan 1.1.1994 alkaen alueellisiin taidetoimikuntiin kertyneisiin ja kertyviin asiakirjoihin.