Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) ja TE-toimistojen USPA-asiankäsittelyjärjestelmään sisältyvien asiakirjatietojen pysyvä säilytys ja säilytysmuoto

Arkistolaitoksen päätös 29.6.2016 (AL/11007/07.01.01.03.02/2015)

Päätös (pdf-muodossa)