Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten liittymälupa-asiakirjojen määräaikainen säilytys 2014

Arkistolaitoksen päätös 16.5.2014 (AL/7742/07.01.01.03.01/2014).

Päätös (PDF-muodossa)