Hovioikeuksien asiakirjojen pysyvä säilytys 2009

Arkistolaitoksen päätös 4.12.2009 (AL/19688/07.01.01.03.01/2008).

Päätös, hakemus  ja ams (PDF-muodossa)

Päätöksen perustana oli hovioikeuksien arkistotyöryhmän valmistelema ja oikeusministeriön arkistolaitokseen toimittama esitys hovioikeuksien arkistonmuodostussuunnitelmaan merkittyjen asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä. Arkistolaitoksen päätös perustuu oikeusministeriön 13.10.2009 arkistolaitokseen lähettämään, 8.10.2009 päivättyyn arkistonmuodostussuunnitelman päivitykseen.

Arkistolaitoksen päätöstä noudatetaan 1.1.2009 alkaen hovioikeuksiin kertyneisiin ja kertyviin asiakirjoihin. Päätöstä voidaan soveltuvin osin noudattaa myös taannehtivasti 1.1.2001 alkaen kertyneisiin asiakirjoihin.