Käräjäoikeuksien asiakirjojen pysyvä säilytys 2003

Arkistolaitoksen päätös 13.10.2003 (KA 266/43/03).
Päätös ja hakemusasiakirjat. (PDF-muodossa)

Arkistolaitoksen päätös 13.10.2003 (KA 266/43/03) koskee käräjäoikeuksien arkistonmuodostussuunnitelmaan tehtyjä muutoksia (asiakirjojen ja asiakirjaryhmien poistoja ja lisäyksiä sekä säilytysaikojen muutoksia), jotka johtuivat osin lainsäädännön muutoksista. Muutokset koskevat sekä tukitehtävien että päämäärätehtävien asiakirjoja.

Arkistolaitoksen 13.10.2003 päätöstä noudatetaan 1.1.2003 alkaen käräjäoikeuksille kertyneisiin asiakirjoihin, lukuun ottamatta rikosasioihin liittyviä kutsuja, tiedoksiantotodistuksia tms., joiden osalta päätöstä noudatetaan 1.1.2001 alkaen. Käräjäoikeuksien muiden arkistonmuodostussuunnitelmaan (2001 -) merkittyjen asiakirjojen osalta jäi voimaan arkistolaitoksen päätös 27.4.2001 (VA S 26/00) käräjäoikeuksien asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä.