Käräjäoikeuksien asiakirjojen pysyvä säilytys 1994

Arkistolaitoksen päätös 2.2.1994 (VA S 42/94).
Päätös ja hakemusasiakirjat. (PDF-muodossa)

Valtionarkiston päätös 2.2.1994 (VA S 42/94) koskee alioikeusuudistuksen yhteydessä perustettujen 70 käräjäoikeuden asiakirjoja. Käräjäoikeudet perustettiin 1.12.1993. Valtionarkiston päätös perustui oikeusministeriön Valtionarkistoon toimittamaan käräjäoikeuksien arkistonmuodostussuunnitelmaan.

Oikeusministeriö pyysi ja Valtionarkisto myönsi oikeuden soveltaa Valtionarkiston päätöstä 2.2.1994 (VA S 42/94) myös taannehtivasti - kunkin käräjäoikeuden harkinnan mukaan - niiden asiakirjojen osalta, joita oli kertynyt 30.11.1993 lakkautettuihin raastuvanoikeuksiin ja tuomiokuntiin. Päätöksen taannehtivan soveltamisen ehtona oli, ettei sen soveltamisesta aiheutuisi haittaa alioikeuksien virkatoiminnalle.

Valtionarkiston päätös 2.2.1994 on ajalta ennen arkistolain (831/1994) voimaan tuloa eli ennen 1.10.1994. Uuden arkistolain voimaan tultua Valtionarkiston kannanotot käräjäoikeuksien ja niiden edeltäjien asiakirjojen säilyttämisen määräaikojen pituuksista (esim. 5 tai 10 vuotta) lakkasivat olemasta voimassa. Valtionarkiston päätös 2.2.21994 (VA S 42/94) jäi arkistolain uudistuksen (1.10.1994) jälkeen edelleen voimaan asiakirjojen pysyvän säilytyksen rajauksen osalta.