Käräjäoikeuksien asiakirjojen pysyvä säilytys 2001

Arkistolaitoksen päätös 27.4.2001 (KA S 26/00).
Päätös ja hakemusasiakirjat. (PDF-muodossa)

Arkistolaitoksen päätös 27.4.2001 (VA S 26/00) koskee käräjäoikeuden arkistonmuodostussuunnitelmaan merkittyjä asiakirjoja. Käräjäoikeudet perustettiin 1.12.1993. Arkistolaitoksen päätöstä noudatetaan käräjäoikeuksille 1.1.2001 alkaen kertyneisiin asiakirjoihin. Sitä vanhempiin käräjäoikeuksien asiakirjoihin noudatetaan Valtionarkiston aiempia seulontapäätöksiä.