Käräjäoikeuksien eräiden asiakirjojen pysyvä säilytys 2008

Käräjäoikeuksien eräiden asiakirjojen pysyvä säilytys.

Arkistolaitoksen päätös 28.8.2008 (AL/10739/07.01.01.03.01/2008).
Päätös ja hakemus (PDF-muodossa)

Arkistolaitoksen päätös 28.8.2008 (AL/10739/07.01.01.03.01/2008) koskee käräjäoikeuksien kiinnitysrekisterialusteiden sekä vastaajan suostumus -asiakirjojen määräaikaista säilytystä. Nämä asiakirjat eivät sisältyneet arkistolaitoksen 27.4.2001 päätöksen (VA S 26/00) yhteydessä tarkastamaan käräjäoikeuksien arkistonmuodostussuunnitelmaan. Arkistolaitoksen 28.8.2008 päätöksen mukaan em. asiakirjat eivät ole pysyvästi säilytettäviä.

Arkistolaitoksen päätöstä 28.8.2008 noudatetaan kiinnitysrekisterialusteiden osalta taannehtivasti vuosien 1956-1997 aikana kertyneisiin asiakirjoihin. Vastaajan suostumus -asiakirjojen osalta arkistolaitoksen päätöstä noudatetaan 1.10.2006 alkaen kertyneisiin asiakirjoihin.