Käräjäoikeuksien ja hovioikeuksien hallinto-, henkilöstö- ja talousasioita koskevien asiakirjojen sekä eräiden lainkäyttöasioita koskevien asiakirjojen pysyvä säilytys

Arkistolaitoksen päätös 6.7.2015 (AL/7052/07.01.01.03.01/2015)
Päätös (PDF-muodossa)