Maistraattien asiakirjojen pysyvä säilytys 1999

Arkistolaitoksen päätös 21.10.1999 (KA S 18/99).
Päätös ja hakemusasiakirjat. (PDF-muodossa)

Arkistolaitoksen päätös 21.10.1999 (KA S 18/99) koskee maistraattien arkistonmuodostussuunnitelmassa mainittujen asiakirjojen pysyvää säilytystä. Arkistonmuodostussuunnitelmaa oli täydennetty 1.12.1996 voimaan tulleen kihlakuntauudistuksen yhteydessä.

Arkistonmuodostussuunnitelma oli tässä yhteydessä muutettu maistraattien toimintoihin ja tehtäviin pohjautuvaksi, kun se oli aiemmin ollut arkistokaavan mukainen. Arkistolaitos ei päätöksessään 15.5.2000 (KA S 2/00) edellyttänyt mitään muutoksia seulontaesityksenä saapuneeseen maistraattien arkistonmuodostussuunnitelmaan.