Maistraattien asiakirjojen pysyvä säilytys 2005

Arkistolaitoksen päätös 4.3.2005 (KA 241/43/04).
Päätös ja hakemusasiakirjat. (PDF-muodossa)

Arkistolaitoksen päätös 4.3.2005 (KA 241/43/04) koskee maistraattien arkistonmuodostussuunnitelmassa (päivätty 2004) mainittujen asiakirjojen pysyvää säilytystä. Päätöstä noudatetaan 1.1.2005 alkaen maistraatteille kertyneisiin asiakirjoihin. Tätä päätöstä noudatetaan kuitenkin edunvalvonta-asiakirjojen (henkilöaktien) otannan osalta myös taannehtivasti 1.12.1999 alkaen kertyneisiin asiakirjoihin.