Maistraattien eräiden asiakirjojen pysyvä säilytys 2007

Arkistolaitoksen päätös 19.9.2007 (KA 1851/431/2006).
Päätös, hakemusasiakirja, liite 1 ja liite 2 (PDF-muodossa)

Arkistolaitoksen päätöksen perustana olivat väestörekisterikeskuksen asettaman maistraattien ams-seurantaryhmän ehdotukset maistraateille aiemmin kertyneiden asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä.

Kaksiosaisen taannehtivan seulontaehdotuksen toinen osa koski arkistolaitoksen 4.3.2005 (KA S 241/43/04) päätöksen taannehtivaa soveltamista (Liite 1). Toinen ehdotus (Liite 2) koski maistraateille vuonna 1976 annetussa arkisto-ohjeessa mainittuja eräitä asiakirjoja, joista ei vielä ollut arkistolaitoksen voimassa olevaa seulontapäätöstä.