Oikeusaputoimistojen asiakirjojen pysyvä säilytys 2010

Arkistolaitoksen päätös 10.5.2010 (AL/15442/07.01.01.03.01/2009).

Päätös ja hakemus (PDF-muodossa)

Päätöstä noudatetaan 1.1.2001 alkaen kertyneisiin asiakirjoihin.