Syyttäjäyksiköiden asiakirjojen pysyvä säilytys 2003

18.12.2003 (KA 155/43/03).
Päätös ja hakemusasiakirjat. (PDF-muodossa)

Arkistolaitoksen päätöksen 18.12.2003 (KA 155/43/03) perustana on Valtakunnansyyttäjänviraston asettaman työryhmän laatima malli syyttäjäyksiköiden arkistonmuodostussuunnitelmaksi. Arkistolaitoksen päätöstä noudatetaan 1.12.1996 alkaen syyttäjäyksiköille kertyneisiin asiakirjoihin.