TE-toimistojen asiakirjojen pysyvä säilytys 2010

Arkistolaitoksen päätös 20.5.2010 (AL/8307/07.01.01.03.01/2009).

Päätös ja hakemuskirje ja AMS (PDF-muodossa)

Päätöstä noudatetaan TE-toimistoille kertyneisiin asiakirjoihin.

Otantapäätös koskee 1.1.2008 alkaen kertyneitä asiakirjoja.