Ulosoton tietojärjestelmän vuosien 1992-2004 tietojen pysyvä säilytys ja säilytysmuoto

Arkistolaitoksen päätös 2.4.2013 (AL/4060/07.01.01.03.02/2013).

Päätös ja hakemus (PDF-muodossa)

Päätöksen perustana oli Valtakunnanvoudinviraston esitys, jonka mukaan ulosoton tietojärjestelmästä poimitut vuosien 1992-2004 otostiedot säilytettäisiin pysyvästi sähköisessä muodossa velalliskohtaisina asianosaistodistuksina (ent. velkajärjestelytodistukset), ei mikrofilmitulosteina, kuten arkistolaitos oli 18.12.2003 päätöksessään (KA/116/43/03, Ulosoton tietojärjestelmien tietojen pysyvä säilytys) määrännyt.

Arkistolaitoksen päätöksessä 2.4.2013 todetaan, että arkistolaitos määrä ulosoton tietojärjestelmän vuoden 2010 jälkeen vireillä olleiden ulosottoasioita koskevien tietojen pysyvästä säilytyksestä ja säilytysmuodosta myöhemmin erikseen.