Ulosottopiirien asiakirjojen pysyvä säilytys 1999

Arkistolaitoksen päätös 1.9.1999 (KA S 14/99).
Päätös ja hakemusasiakirjat. (PDF-muodossa)

Arkistolaitoksen päätös 1.9.1999 (KA S 14/99) perustuu oikeusministeriön asettaman Ulosoton arkistotoimen työryhmän laatimaan ulosottopiirien arkistonmuodostussuunnitelmaan. Arkistolaitoksen päätöstä noudatetaan 1.12.1996 alkaen ulosottopiireille kertyneisiin asiakirjoihin.