Vaalitietojärjestelmän tietojen pysyvä sähköinen säilytys 2013

Arkistolaitoksen päätös 1.7.2013  (AL/3217/07.01.01.03.02/2013).

Päätös (pdf)

Hakemus (pdf)

Päätöksen perustana oli oikeusministeriön esitys arkistolaitokselle vaalitietojärjestelmään 1.1.1992 lukien vietyjen, valtiollisia ja kunnallisia vaaleja sekä kansanäänestyksiä koskevien tietojen pysyvästä säilytyksestä sähköisessä muodossa.